Extra nieuwsbrief omtrent het coronavirus

Extra nieuwsbrief omtrent het coronavirus

Zojuist heeft er een persconferentie plaatsgevonden door ministers Bruins en Slob over het sluiten van scholen en kinderopvang tot en met 6 april, met uitzondering voor mensen met vitale (cruciale) beroepen.

Wat dit betekent zal ik uitleggen in deze extra nieuwsbrief. 

Hartelijke groet, Elvira Toubiana

 


Sluiting kinderopvang op last van overheid vanaf maandag 16 maart.

Zojuist heeft minister Slob een persconferentie gegeven over de maatregelen die scholen en kinderopvang treffen. Scholen slagen er niet in om de veiligheid op school te garanderen. Ouders maken zich zorgen om de gezondheid van de kinderen op basisscholen en kinderopvang.
 

Sluiting op last van de overheid is van kracht vanaf maandag 16 maart tot 6 april 2020.
Kinderen van ouders met vitale beroepen mogen bij uitzondering naar de basisschool en de kinderopvang.
Vitale beroepen zijn in ieder geval: zorg, politie en brandweer. Een exacte lijst met die vitale beroepen staat verderop in deze nieuwsbrief.
 

Onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn kunnen naar hun werk. Kinderopvang kan de deuren openhouden voor de kinderen van ouders met die vitale beroepen. 
Onderwijspersoneel komt naar het werk om onderwijs op te zetten en organiseren voor kinderen die thuis zitten.
Er wordt nog onderzocht of gastouderopvang vergeleken mag worden met een kinderopvangorganisatie, aangezien gastouderopvang in huiselijke sfeer plaatsvindt.
 

Voor nu is het bericht vrijgegeven dat de kinderopvangtoeslag gewoon doorbetaald wordt.

Wij volgen de ontwikkelingen in de sector op de voet en zullen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden. (bron: KennisNetwerk Gastouderopvang)


Uitzondering opvang voor kinderen met ouders met cruciale beroepen. 

Gastouders sluiten dus allen, op last van de overheid, hun deuren. Tenzij zij kindjes opvangen van ouders met cruciale beroepen. Uitsluitend voor deze ouders is wel opvang.

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Zie HIER de lijst met cruciale beroepsgroepen. 

Onduidelijk is nog of dit ook geldt wanneer 1 ouder van het gezin een cruciaal beroep heeft en de ander niet. Hier kom ik op terug zodra ook bij mij duidelijk is. 

Is jullie vaste gastouder gesloten omdat zij zelf ziek is of een ziek gezinslid heeft, en heb je wel opvang nodig omdat je werkzaam bent in een cruciaal beroep? Neem dan contact met mij op zodat ik kan kijken of vervangende opvang mogelijk is. 


Kinderopvangtoeslag loopt door, opvang moet betaald worden.

Om te voorkomen dat ondernemers in de kinderopvang in de problemen komen, is toegezegd dat kinderopvangtoeslag door loopt voor de contract-uren en dat dan ook de contracturen betaald moeten worden. 

De rijksoverheid is de website nog aan het updaten en zodra zij zover zijn zal ik iedereen weer verder informeren. 

Nog onduidelijk is het hoe het zit wanneer gastouder zelf vanwege ziekte (of ziekte van gezinslid) haar opvang heeft moeten sluiten. Ik ga er vanuit dat ook dit, omdat het allemaal gevolg is van de situatie die nu heerst, gewoon volgens contracturen doorbetaald moet worden. Ook hier kom ik op terug zodra er meer duidelijkheid over is. 


Volg KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO)

Op de facebookpagina van KennisNetwerk Gastouderopvang kun je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de gastouderopvang en het coronavirus.

https://www.facebook.com/kennisnetwerkgastouderopvang/

Ook op hun website kun je de nieuwsberichten volgen.

http://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/

Comments are closed.

menu

Gastouderbureau Zuid-West