In het nieuws!

Vind het mooi ze te zien opgroeien’

BEDRIJVIG NIEUWS

DOOR JESSICA ROVERS
Gastouderbureau Zuid-West opent deuren in ‘s Gravenpolder

‘s-GRAVENPOLDER – Ouders die op zoek zijn naar flexibele en betaalbare opvang kunnen sinds 1 maart terecht bij het gastouderbureau van Elvira Toubiana. Zij bemiddelt tussen vraagouders en gastouders. Omdat zij nog pas kort geleden haar onderneming startte, is Elvira op zoek naar gemotiveerde gastouders die kinderen thuis opvang willen bieden.

Zij legt uit dat gastouders aan een aantal wettelijke eisen moeten voldoen voordat zij met hun opvang mogen beginnen. “Ze hebben bepaalde documenten nodig, waaronder een EHBO -diploma voor kinderen en een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Ze kunnen ook een diplomaroute volgen waarin ze een MBO2-diploma Gastouderopvang kunnen halen. Het is wel belangrijk dat ze al oppaservaring hebben.”

Professioneel

Elvira Toubiana begon Gastouderbureau Zuid-West nadat ze tien jaar als bemiddelingsmedewerker bij Kibeo had gewerkt.

Gastouderopvang was maar een klein onderdeel van Kibeo en omdat zij deze vorm van opvang de beste vindt, besloot zij voor zichzelf te beginnen. “Gastouderopvang is helemaal mijn ding. Het is een professionele, flexibele en kleinschalige vorm van opvang, waarvan ik denk dat die het beste aansluit op de behoefte van kinderen. De huiselijke omgeving wordt door de meeste kinderen als fijn ervaren en de opvang is vaak ook mogelijk in de weekenden, vakanties en ’s nachts. Ouders hoeven geen dagdeel af te nemen, maar betalen per uur waardoor het vaak goedkoper is dan de reguliere opvang. Ik heb bovendien een goede prijs-kwaliteitverhouding, omdat ik een maximum aan bemiddelingskosten hanteer. Hoe meer uren er worden afgenomen, hoe voordeliger het voor de ouders is. Daarnaast is de opvang door een gastouder professioneel. Zij krijgen het hele jaar door bijscholing en worden door het bureau begeleid.”

Betrokkenheid

Deze begeleiding van de gastouders is volgens Elvira één van de mooiste onderdelen van haar werk. “Ik vind het superleuk om contact te hebben met de gastouders, ouders en de kinderen. Omdat ik nauw betrokken ben bij de gastouders, zie ik de kinderen die daar komen opgroeien.”

Het contact met een gastouder begint bij een uitgebreid intakegesprek, waarbij gekeken wordt of de verwachtingen van de potentiële gastouder overeenkomt met het door Elvira opgestelde pedagogische beleidsplan. Daarna vindt er een risico-inventarisatie plaats van de ruimte en wordt gekeken of de thuissituatie veilig genoeg is voor kinderen. “Als ze aan alle eisen voldoen, registreer ik de gastouders bij het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Daarna voert ook de GGD nog een controle uit. Tijdens intakegesprekken bij vraagouders probeer ik de beste match te maken. De een wil wel, de ander liever geen huisdieren bijvoorbeeld of er is een voorkeur voor een christelijke of reformatorische gastouder. De woonplaats is ook een belangrijke factor. Als er een overeenkomst tot stand komt, blijven er structureel evaluatiegesprekken plaatsvinden.

Ik vind het heel belangrijk dat er een goed, persoonlijk contact is tussen mij, de gastouders en de ouders. Het is mijn doel om kinderen een goede plek te geven, waar de ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dat ik daar aan kan bijdragen, vind ik mooi.”

Gastouderbureau Zuid-West. Telefoon: 0113-820082. Website: www.gastouderbureauzuidwest.nl.

– See more at: http://debode.x-cago.com/DBV/article/DBV-20170419-01006005/Vind-het-mooi-ze-te-zien-opgroeien.html?text&popup#sthash.JEWzrbWO.dpuf