Kosten gastouderopvang

De kosten van opvang bestaan uit twee delen: het gastoudertarief en de bureaukosten. Gastoudertarief Gastouders zijn vrij in het bepalen...
De kosten van opvang bestaan uit twee delen: het gastoudertarief en de bureaukosten.


Gastoudertarief

Gastouders zijn vrij in het bepalen van hun tarief. De hieronder genoemde bedragen zijn een advies vanuit Gastouderbureau Zuid-West.

De bedragen voor de gastouder zijn inclusief tussendoortjes en broodmaaltijden.


Gastouder adviestarief 2023

DAGTIJDTARIEF
maandag t/m vrijdag07.00 – 18.00 uur€ 6.25 per uur per kind
maandag t/m vrijdag 18.00 - 07.00 uur€ 6,88 per uur per kind
weekenden/feestdagen€ 6,88 per uur per kind

Bureaukosten 2023

Per kindKostenMinimaalMaximaal
1ste kind€ 1,78 per uur€ 35,60 per maand€ 89 per maand
2de kind€ 1,53 per uur€ 30,60 per maand€ 76.50 per maand
3de kind€ 1,28 per uur€ 25,60 per maand€ 64 per maand

(het eerste kind is het kind met de meeste uren)

 

Kosten Kinderopvangtoeslag

Proefberekening toeslagen

Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders krijgen, is afhankelijk van het (gezamenlijke) inkomen. De tabel  is door het ministerie van Sociale Zaken samengesteld.

Deze kunnen variëren van 33% tot maximaal 95%

 

Wat wordt betaald van de bureau- of begeleidingskosten?

De bureau- of begeleidingskosten betreffen de vergoeding die u betaalt voor de diensten van het gastouderbureau. Naast de bureaukosten betaalt u het uurtarief dat de gastouder verdient. De begeleidingskosten die ouders betalen, worden geïnvesteerd in de gastouder, onze medewerkers en overige kosten die een goede organisatie met zich meebrengen. We streven ernaar dat de opvang hierdoor zó goed loopt, dat ouders er geen omkijken meer naar hebben.

Ouders en Gastouders

 • Bewaken van de kwaliteit van de opvang.
 • Screenen van gastouders op identiteit en kwaliteit.
 • Evalueren van de opvang met gastouder en ouders, evenals extra (controle) bezoek bij de gastouder.
 • Voeren van begeleidingsgesprekken met de gastouder.
 • Controle van de opvanglocatie en het doornemen van acties om risico’s te vermijden.
 • Opstellen en bespreken van overeenkomsten, documenten en formulieren die nodig zijn voor een goed geregelde opvang met heldere afspraken voor iedereen.
 • Aanmelden en uitschrijven van gastouders bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP), evenals het bijhouden van de gegevens in het LRKP.
 • Onderhouden van contacten met inspecties en aangaan van bezwaarprocedures indien nodig.
 • Op orde brengen en houden van documenten die bij gastouder en bij ons gastouderbureau aanwezig dienen te zijn.
 • Afsluiten van noodzakelijke verzekeringen voor gastouder.
 • Verzorgen van cursussen EHBO bij Kinderen voor gastouder.
 • Verzorgen van bijscholing voor de gastouder.
 • Zorgen voor goedkope(re) online VOG’s voor gastouders.
 • Kosten voor software voor online urenregistratie en het online wijzigen van gegevens door ouders en gastouders.
 • Opzetten en onderhouden van een uitgebreide informatievoorziening voor ouders en gastouders via onze website.

 

Personeel:

 • Kantoorkosen.
 • Salariskosten.
 • Overheadkosten (directie, administratie en financiële afdeling).
 • Administratiepakket (licentiekosten, gebruik en onderhoudscontract software en webportal).
 • Financieel pakket (en overige bancaire kosten zoals transactiekosten etc.).

Algemeen

 • Bijhouden en tijdig oppakken/doorvoeren van alle wijzigingen op het gebied van de kinderopvang.
 • Tijdige en heldere informatievoorziening naar ouders en gastouders bij (wettelijke) wijzigingen en veranderingen binnen de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag.
 • Bewaken van de kantoorprocessen: snelle verwerking en verstrekken van offertes, inschrijvingen, facturatie, investering in software voor facturatie, urenregistratie en website.
 • Opleiding en bijscholing van bemiddelingsmedewerker.
 • Aanleveren verplichte gegevens aan belastingdienst, gemeente, branchevereniging en andere instellingen.
 • Verzekeringen en contributies.
menu

Gastouderbureau Zuid-West