Werkwijze ouders na aanmelding

Werkwijze na aanmelding   Intakegesprek Na ontvangst van het (digitale) aanmeldingsformulier neemt Gastouderbureau Zuid-West telefonisch contact met u op om...
Werkwijze na aanmelding

 

Intakegesprek

Na ontvangst van het (digitale) aanmeldingsformulier neemt Gastouderbureau Zuid-West telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek zal altijd bij u thuis plaatsvinden. In dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de werkwijze van het gastouderbureau en kunt u uw wensen met betrekking tot de opvang kenbaar maken. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld:

–          Op welke tijden heeft u opvang nodig?

–          Wat vindt u belangrijk in de opvoeding?

–          Wat verwacht u van de gastouder?

–          Mogen er huisdieren aanwezig zijn?

–          Zijn er bijzonderheden over de gezondheid of het gedrag van uw kind?

 

 

Kennismaking

Met de antwoorden op bovenstaande vragen gaat Gastouderbureau Zuid-West een gastouder zoeken die aan uw wensen voldoet. Als deze is gevonden wordt de gastouder voorgesteld en volgt een kennismaking. In principe is er geen bemiddelingsmedewerker aanwezig. Wanneer beide partijen dit graag willen, kan er een gezamenlijke afspraak gemaakt worden waarbij de bemiddelingsmedewerker wel aanwezig is. In dit gesprek komen praktische punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van uw kind. Het is vooral bedoeld om te kijken of het klikt tussen gast- en vraagouder. U kunt voor dit gesprek gebruik maken van de checklist die u bij de intake ontvangt.

 

Koppeling

Als de kennismaking voor zowel u als voor de gastouder positief is, volgt het koppelingsgesprek. In dit gesprek maakt Gastouderbureau Zuid-West samen met u en de gastouder goede afspraken over de opvangtijden, voeding, verzorging, wat te doen bij ziekte enz. De afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de gastouder. De gastouderopvang kan nu van start gaan.

 

Wennen

Het kan prettig zijn voor u en uw kind om wentijden af te spreken. Afhankelijk van de behoefte kan er één of meerdere keren afgesproken worden om uw kind alvast te laten wennen aan de gastouder en de nieuwe omgeving.

 

Evaluatie

Na een periode van ongeveer 8 weken volgt een evaluatiegesprek bij de gastouder thuis tussen u als ouders, de gastouder en de bemiddelingsmedewerker of een telefonisch gesprek. In dit gesprek wordt besproken of alles naar tevredenheid verloopt en de opvang voldoet aan de verwachtingen die u had. Zo nodig kunnen de afspraken worden aangepast.

menu

Gastouderbureau Zuid-West